Brána srdce dokořán

možné společné cíle

Pro sebe

sebepřijetí, péče o sebe, úcta k sobě, realizace své jedinečnosti,
rozpoznání svých skutečných cílů,
usmíření se s minulostí a její integrace, integrace psychospirituálních zážitků,
životní radost

Harmonizace

v plné životní síle 

fyzické uvolnění napětí, stresu a traumat, uvolnění emočních blokád, psychická uvolněnost a oživení,
 rozvinutí emočního bohatství, prevence burnout syndromu

Pro svět

rozvinutí kreativity a intuice,
svobodné vyjadřování,
život v přítomnosti,
darování světu své jedinečnosti, spontánní setkání se světem, duchovní bdělost

Brána srdce dokořán

souznění se svou esencí a podstatou všeho bytí
přirozené proudění duchovní lásky
já ve světě - svět ve mně